samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  441 ครั้ง

ชิงชี่
ลักษณะของพืช »
ไม้พุ่มขนาดสูงราว 2-6 เมตร กิ่งคดไปมาและมีหนาม ใบรูปไข่ ปลายในมนเนื้อใบเป็นมัน
ดอกออกเรียงเป็นแถบอยู่เหนอง่ามใบ กลีบดอกสีขาวรูปขอบขนาน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก
ผลสดมีลักษณะกลมหรือร ี เมื่อแห้งจะแข็งเป็นมันเมล็ดสีแดงหรือดำเป็นมัน