samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  335 ครั้ง

ชะเอมป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์  Albizzia Myriophylla
 
วงศ์   LEGUMINOSAE
 
ชื่อท้องถิ่น  โดยทั่วไปเรียกกันว่า ชะเอมป่า ส่วนทางภาคเหนือเรียก
ส้มป่อยหวาน ตราดเรียก ตาลอ้อย
 
ลักษณะของพืช »
ต้นชะเอมป่า เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งแต่เป็นต้นไม้ขนาดกลาง
ลักษณะใบชะเอมป่าเล็กเป็นฝอยละเอียด คล้ายกับต้นส้มป่อย
ต้นหยงหรือกระถิน ดอกสีขาวเป็นช่อลักษณะฟูดอกเล็กๆ ส่วนฝักนั้นมีลักษณะบิดงอ มีหนามตามกิ่งก้านตลอดจนลำต้นด้วย ดอกมี ลักษณะพิเศษเพราะมีกลิ่นหอม ส่วนเนื้อในของเนื้อไม้มีรสหวานแบบชะเอมจีน
 
การปลูก »
ต้นชะเอมป่านี้ปรากฏว่าชอบขึ้นอยู่ตามเชิงเขา ป่าดงหรือในป่าไม้ เบญจพรรณ ปะปนอยู่กับพันธุ์ไม้ยืนต้นอื่นๆ แต่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทยพบว่ามีขึ้นอยู่มากกว่าภาคอื่นๆ การปลูกต้องตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะใช้เมล็ดเพาะก็ได้ กว่าจะเติบโตก็จะต้องดูแลให้ดีด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ไม่ให้วัชพืชมารบกวนความเจริญเติบโต
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
ต้น ราก ใบ ดอก
 
 
รสและสรรพคุณ    »  
ต้นหรือแก่นเอามาต้มดื่มแก้โรคในคอ แก้ไอ ทำให้
ชุ่มคอ แก้น้ำลายเหนียว แก้ลม บำรุงธาตุ บำรุงกำลังและกล้ามเนื้อ
ราก เอามาต้มดื่มเป็นยาระบายได้ดี ใบ เอามาต้มดื่มเป็นยาขับระดูในสตรี
ส่วนดอกเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ ต้มดื่มก็ดี ช่วย ย่อยขับเสมหะดีมาก