samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  395 ครั้ง

จันทร์โอ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Diospyros pack mannii
 
วงศ์   Ebenaceae
 
ชื่อท้องถิ่น   จันทร์ จันทร์โอ
 
ลักษณะของพืช »
ต้นจันทร์โอ เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง ใบสีเขียว
ใบไม้สด ใบหนาแข็ง ต้นจันทร์โอเป็นไม้พุ่ม ผลของจันทร์ดอกลม
คล้ายกับผลส้มเขียวหวานขนาดย่อม กลิ่นหอมสามารถรัยประทานได้ด้วย
เปลือกของลำต้นจะเป็นสีดำ
 
การปลูก »
การขยายพันธุ์นั้นให้ใช้วิธีการตอนกิ่งเอาไปปลูก หรือจะเพาะเมล็ดก็ได้
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
แก่น
 
รสและสรรพคุณ    »  
รแก่นจันทร์โอ เอามาต้มกับน้ำเคี่ยวจนงวด ดื่มแก้ไขทุกชนิด
ได้ดีมาก ดื่มระงับความร้อนก็ดี สามารถทำให้ตัวเย็นลง อาการไข้ทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างเห็นได้ชัด ส่วนผลจันทร์โอเอามารับประทานรสหอมหวาน หารับประทานได้ยากนัก
เพราะไม่ค่อยจะเห็นกันนัก