samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  804 ครั้ง

มะคำดีควาย
เรื่อง » รักษาชันนะตุและแผลบนหนังศีรษะด้วยมะคำดีควาย
 
ชื่อ » มะคำดีควาย
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »   sapindus emarginatus Wall.
 
ชื่ออื่นๆ » ประคำดีควาย
 
วิธีใช้ »
ใช้ผลแก่ทุบให้แตก ต้มกับน้ำให้เดือด ทิ้งไว้พออุ่นๆใช้สระผม
ไม่ควรใช้มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะอาจทำให้ผมร่วงได้