samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  652 ครั้ง

ปลาไหลเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eurycoma longifolia Jack.
 
วงศ์   Simaroubaceae
 
ชื่อท้องถิ่น   แฮพันชั้น ตุงสอ (ภาคเหนือ) คะนาง ชะนาง (ตราด)
หยิบบ่อถอง (เอียนด่อน (ภาคอีสาน) ตรึงบาดาน (ปัตตานี) กรุงบาดาล
(สุราษฎร์ธานี) เพียก (ภาคใต้)
 
ลักษณะของพืช »
ปลาไหลเผือกเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยแข็ง เรียวปลายแหลม ดอกเป็นช่อใหญ่ยาว สีเหลือง น้ำตาลผลสีน้ำตาลรูปไข่
 
การปลูก »
การขยายพันธุ์ใช้เมล็ดหรือจะใช้กิ่งตอนก็ได้ ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ความชื้นสูง ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น การลูกควร
จะปลูกในฤดูฝน วิธีปลูกและวิธีดูแลรักษาเช่นเดียวกับไม้ทั่วๆไปนั่นเอง
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
รากแห้ง (รากกลมยาว เป็นเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งสีขาว)
 
ช่วงเวลาที่เก็บยา »
ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน
 
รสและสรรพคุณยาไทย »
รสขมจัด เบื่อเมาเล็กน้อย รากใช้เป็นยาแก้ไข้
 
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ »
รากปลาไหลเผือกมีสารสำคัญ ประกอบด้วย กรดอินทรีย์ไม่มีรายงานทาง
เภสัชวิทยาของงรากปลาไหลเผือกแต่มีรายงานว่า ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาเลเรียในห้องทดลองได้
ส่วนเรื่องพิษเฉียบพลัน กองวิจัยการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานว่าไม่มีพิษ
 
วิธีใช้ »
ให้เอารากแห้งของต้นปลาไหลเผือกมาแก้ไข้ได้ โดยเอามาใช้ครั้งละ 1 กำมือ
(หนัก 8-15 กรัม)ต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหาร วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็นหรือเวลาที่เป็นไข้