samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  526 ครั้ง

ว่านหางช้าง
ลักษณะของพืช »
ไม้ล้มลุกสูง 0.6-1.2 เมตรมีเหง้าเลื้อยตามแนวขนานกับพื้นดิน ใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า เรียงซ้อนสลับ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 30-45 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด
กลีบดอกสีสันมีจุดประสีแดงกระจาย ผลเป็นผลแห้ง เมื่อแก่จะแตกอ้า และกระดกกลับไปด้านหลัง