samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  453 ครั้ง

เหงือกปลาหมอ
ลักษณะของพืช »
ไม้พุ่มสูงประมาณ 0.5-1.0 เมตร พบตามป่าชายเลนและบริเวณน้ำกร่อย 
ชนิดดอกขาวพบในภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนชนิดดอกม่วงพบทางภาคใต้
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ลำต้นกลมเรียบแข็ง สีเขียวแกมเทา มักมีหนามตามข้อๆละ 4 หนาม
ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่ รูปวงรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. 
ขอบใบเว้าหยักซี่ฟันห่างๆ ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ชนิดดอกขาวมีกลีบดอกสีขาว
จุดประสีแดงหรือสีม่วงแดงชนิดดอกม่วงกลีบดอกสีม่วงอมฟ้า มีแถบสีเหลืองอ่อน
กลางกลีบผลเป็นฝัก รูปไข่หรือทรงกระบอก