samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  470 ครั้ง

ขี้เหล็กเลือด
ชื่อวิทยาศาสตร์   Cassia Timoriensis D.C
 
วงศ์   Leguminosae
 
ชื่อท้องถิ่น   ขี้เหล็กเลือด เป็นชื่อเรียกกันโดยทั่วไป เชียงใหม่เรียก ขี้เหล็กแดง
ลักษณะของพืช »
ต้นขี้เหล็กเลือด นับว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบมีขนาดเล็กปลายเรียวแหลม ใต้ใบมรสีแดง ดอกออกเป็นสีเหลืองเป็นช่อคล้ายๆกับดอกขี้เหล็กบาน ฝักเล็กคล้ายๆฝักแค
 
การปลูก »
ปลูกโดยการตอนกิ่ง เอากิ่งที่มีรากงอกก็สามารถเอาไปปลูกได้ หรือเอาเมล็ดไปเพาะก่อนก็ได้
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
แก่น เปลือก ใบ
 
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นยา »
ช่วงเวลาที่มีใบอ่อนและมีดอก
 
รสและสรรพคุณ    »  
เอาแก่นขี้เหล็กเลือดหรือเปลือก ใบ มาต้ม เอาน้ำมาดื่มแก่กษัย ปวดเมื่อตามร่างกาย
เปลือกเอามาฝนแก้หิดนอกจากนี้เอาแก่นใช้แก่โลหิตไม่ดีของสตรีได้อีกด้วย ฟอกโลหิต