samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  736 ครั้ง

เหงือกปลาหมอ
เรื่อง » ชะล้างแผลด้วยเหงือกปลาหมอ(สูตรสมุนไพร)
 
ชื่อ » เหงือกปลาหมอ
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »   
Acanthus ilicifolius Linn (ดอกม่วง)
Acanthus ebracteatus Vahl (ดอกขาว)..
 
ชื่ออื่นๆ »
แก้มหมอเล, จะเกร็ง, นางเกร็ง, อีเกร็ง, ต้มแก้มหมอ
 
วิธีใช้ »
ใช้เหงือกปลาหมอ (ใช้ได้ทั้งชนิดดอกขาวและดอกม่วง)
ทั้งต้นสับให้ได้ขนาดพอเหมาะ ต้มน้ำใช้ล้างแผลหรืออาบวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น