samunpai.com

 วันที่ 9 ก.พ 2564 เข้าชม  1,012 ครั้ง

สารสกัดจาก “พลับพลึง” ช่วยรักษาโรคมะเร็ง
เนื้อหา »     
 
บีบีซีนิวส์ – นักวิจัยสหรัฐฯพบสาร “ไซโคลพามีน” ในพืชตระกูลพลับพลึง ที่สามารถยับยั้งการทำงานของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้ ระบุเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถทำให้เนื้องอกมะเร็งในหนูหดตัว
 
นักวิจัยในสหรัฐฯค้นพบว่าสารไซโคพามีนที่อยู่ในพืชจำพวกพลับพลึง สามารถทำให้ก้อนเนื้อที่เกิดจากโรคมะเร็งของหนูลดขนาดลง ซึ่งเชื่อว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งในตับอ่อน ในกระเพาะ ในหลอดอาหาร และในท่อส่งน้ำดีของมนุษย์ได้
 
ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ค้นพบว่าสารไซโคลพามีน สามารถต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้ โดยงานวิจัยได้ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วระบุว่า สารดังกล่าวนี้จะช่วยรักษาเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในเซลส์ประสาทสมองของเด็กได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่สนับสนุนว่าสารไซโคลพามีนสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งในปอดจากการสูบบุหรี่ได้
 
งานวิจัยที่พบว่าสารไซโคลพามีนสามารถรักษาก้อนเนื้อมะเร็งได้นั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เนเจอร์ ซึ่งใช้ข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยสองชิ้นที่ได้รับการค้นพบมาก่อนหน้า งานวิจัยชิ้นแรกนั้น ดร.ฟิลิป บีคี และคณะจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ พบว่าโปรตีนพลังงานสูงที่มีชื่อว่า โซนิค เฮดท์ฮอก เป็นตัวเร่งให้เนื้องอกในหลอดอาหาร กระเพาะ และตับอ่อนเกิดขึ้น
 
โปรตีนชนิดนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา นักวิจัยพบว่าหากโปรตีนชนิดนี้เริ่มทำงานอีกครั้งเมื่ออายุมากขึ้นจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งจากการทดลองกับหนูพบว่าสารไซโคลพามีนจะไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนชนิดนี้ และเมื่อทำการทดลองผ่านไป 12 วันก็พบว่าก้อนเนื้อมีขาดเล็กลง
 
งานวิจัยอีกชิ้นที่ช่วยสนับสนุนผลการวิจัยล่าสุด โดยดร.ซาเราะห์ ซอญิร และคณะจากโรงพยาบาลแมซซาจูเซ็ทส์ และคณะแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ดพบว่า สารไซโคลพามีนส่งผลกระทบต่อหนูที่เป็นโรคมะเร็งในตับอ่อนได้ โดยงานวิจัยทั้งสองชิ้นข้างต้นทำให้เชื่อว่าสารไซโคลพามีนจะสามารถนำไปใช้กับมะเร็ง ที่เกิดขึ้นกับคนในบริเวณเดียวกับที่ทดลองกับหนูได้