samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  621 ครั้ง

มะขาม
เรื่อง » ชะล้างแผลด้วยมะขาม (สูตรสมุนไพร)
 
ชื่อ » มะขาม
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »   Tamaarindus indica Linn.
 
ชื่ออื่นๆ »
ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา), ม่องโคล้ง(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), มอดเล
ส่ามอเกล(กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน), อำเบียล(เขมรขสุรินทร์),
มะขามแมว, มะขามกะดาน
 
วิธีใช้ »
ใช้ใบ 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 2-3 แก้ว ให้เดือดนาน 10-15 นาที
ใช้ล้างแผลเรื้อรังหรือแผลจากฝีนอกจากทำให้แผลสะอาดแล้ว
ยังช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น