samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  799 ครั้ง

ผักบุ้ง

เรื่อง » ชะล้างแผลด้วยผักบุ้ง(สูตรสมุนไพร)
 
ชื่อ » ผักบุ้ง
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »   Ipomoea reptans Poir.
 
ชื่ออื่นๆ »
ผักทอดยอด(ภาคกลาง), โหนเดาะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
 
วิธีใช้ »
ใช้ผักบุ้งไทย (มีเถาสีน้ำตาลแดง) ทั้งเถา ปริมาณมากน้อยตามต้องการ
ต้มกับน้ำเคี่ยวให้เดือด 15-30 นาที นำน้ำยาที่ได้อุ่นๆ มาชะล้างบาดแผล
บริเวณที่อาการคันพุพอง วันละ 2-3 ครั้ง หากมีอาการมากอาจใช้ต้มอาบ