samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  1,110 ครั้ง

ขมิ้นชัน
เรื่อง » รักษาชันนะตุและแผลบนหนังศีรษะด้วยขมิ้นชัน
 
ชื่อ » ขมิ้นชัน
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »    Curcuma longa Linn.
 
ชื่ออื่นๆ »
ขมิ้น(ทั่วไป), ขมิ้นแกง ,ขมิ้นหยวก, ขมิ้นหัว(เชียงใหม่),
หมิ้น(ภาคใต้), ตายอ(กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร)
 
วิธีใช้ »
ตำเหง้าขมิ้นชันผสมน้ำหรือน้ำมะนาวทาหนังศีรษะ วันละ 2-3 ครั้ง