samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  587 ครั้ง

ทองพันชั่ง
 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhinacnthus nasutus Kurz.
 
วงศ์   Acanthaceae
 
ชื่อท้องถิ่น  หญ้ามันไก่ ทองคันชั่ง (ภาคกลาง)
 
ลักษณะของพืช »
ทองพันชั่งเป็นพืชไม้ขนาดเล็ก ลำต้นมักเป็นสี่เหลี่ยมใบรียาว
ปลายแหลม ท้ายแหลม ดอกออกเป็นช่อสีขาว พบว่าเป็นไม้ประดับทั่วไป
 
การปลูก »
ใช้การปักชำ ขึ้นในดินทั่วไปแต่มันชอบดินที่มีความชุ่มชื้น
ควรปลูกในฤดูฝน วิธีการปลูกทำได้โดยตัดกิ่งแก่ที่มีตาติดอยู่ 2-3 ตาปลิดใบทิ้ง แล้วปัดชำเอาไว้ให้กิ่งเอียงเล็กน้อย
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
ใบสดหรือราก (สดหรือแห้ง) 
 
ช่วงเวลาที่เก็บยา »
ใบเก็บในช่วงที่สมบูรณ์เต็มที่
 
 
รสและสรรพคุณยา »
ใบมีรสเบื่อเมา เป็นยาที่ดับพิษไข้ รากเอามาป่นละเอียด
แช่เหล้าโรงเอาไว้ 7 วัน ทาแก้กลากเกลื่อนและผื่นคันต่างๆ
 
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ »
ไม่พบการรายงานแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้วิจัยว่า
ไม่มีพิษเฉียบพลัน
 
 
 
วิธีใช้ ์ »
นำใบหรือรากสดหรือแห้งของทองพันชั่ง ใช้รักษากลากเกลื่อน โดยใช้ใบ
5-8 ใบ หรือราก 2-3 ราก ตำให้ละเอียด แช่เหล้าโรงหรือแอลกอฮอล์เอาไว้
7 วันนำมาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆ จนกว่าจะหาย