samunpai.com

 วันที่ 12 ม.ค 2564 เข้าชม  679 ครั้ง

พิลังกาสา
 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ardisia polycephaia
 
วงศ์   Myrsinaceae
 
ชื่อท้องถิ่น  เรียก พิลังกาสา
 
ลักษณะของพืช »
ต้นพิลังกาสา นับว่าเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง
แล้วก็ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมอีกด้วย มีใบหนา แข็ง สีเขียวใบไม้
สดใสแต่ใบอ่อนจะมีสีแดงดอกเป็นช่อเล็กๆ มีสีแดงเมื่อยังอ่อน พอแก่จะกลายเป็นสีดำ
เด็กๆเอามารับประทานกันได้มีรสฝาด
 
การปลูก »
ต้นพิลังกาสาเป็นต้นไม้ที่พบมาในป่าดงดิบทั่วไป ขึ้นง่ายกับดินแทบทุกชนิด
ชาวบ้านปลูกเอาไว้ตามไร่นา ตามบ้านก็มีเพื่อทำเป็นยา เราเอาเมล็ดมาเพาะ
ขยายพันธุ์ก็ได้ พอโตเต็มที่ไม่ต้องรดน้ำ
 
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา »
ใบ ดอกผล ราก
 
รสและสรรพคุณยาไทย »
เอาใบมาต้มเป็นยาแก้โรคตับพิการ เป็นยาแก้กามโรค
หนองใน เอารากมาโขลกผสมเหล้าคั้นเอาน้ำดื่มแล้วเอากากพอกด้วย
เอาผลมาต้มเอาน้ำดื่มแก้ไข้ ท้องเสีย