samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  691 ครั้ง

บทิม

เรื่อง » ชะล้างแผลด้วยทับทิม(สูตรสมุนไพร)
 
ชื่อ » ทับทิม
 
ชื่อพฤกษศาสตร์ »   Punica granatum Linn.
 
ชื่ออื่นๆ »
พิลา(หนองคาย), พิลาขาว(ล้านช้าง),มะก่องแก้ว(น่าน),มะก๊อ(เหนือ),
หมากจัง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)
 
วิธีใช้ »
เปลือกทับทิม สดหรือแห้ง ต้มกับน้ำ ชะล้างบริเวณที่มีแผลพุพอง