samunpai.com

 วันที่ 13 ม.ค 2564 เข้าชม  581 ครั้ง

หญ้าดอกขาว
ลักษณะของพืช »
เป็นต้นไม้จะพวกต้นหญ้า ใบคล้ายต้นพริกต้นสูงประมาณ 1 ฟุตดอกออกเป็นช่อเป็นกระจุก
สีม่วงแลดูคล้ายดอกดาวเรืองเล็กๆ พอดอกแก่จะบานกลายเป็นสีขาวปลิวว่อนขยายพันธุ์ไปทั่ว
ไม้นี้มีขึ้นเองตามที่รกร้างทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย ใบและต้นหญ้าดอกขาวมีรสจืด
ดอกมีรสขมเล็กน้อยและมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยรากมีรสขม